Kerstliedjes

Liedjesblad "Van de ster en de stal"
Dit liedjesblad kan ook digitaal worden toegestuurd.
Voor de peutervoorstelling vallen er een paar liedjes af, nl. "Maria, die zoude", "Hoe leidt dit kindeke" en "Stille nacht". Het liedje "Dank je wel, klein ezeltje", komt erbij. Tekst en muziek helemaal onderaan.

Kerstklokje, klingelingeling
Kerstklokje, klingelingeling
Kerstklokje, kling
Kerstklokje, klingelingeling
Kerstklokje, kling
't Kerstkind is geboren,
zingen d'engelenkoren
Wij gaan Kerstfeest vieren
En de boom versieren
Kerstklokje, klingelingeling
Kerstklokje, kling
Kerstklokje, klingelingeling
Kerstklokje, kling

muziek: kling klokje.m4a

Maria die zoude
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor de noene
en Jozef zou al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden

Het regende en sneeuwde
en 't was er zo koud
Het ijs lag op de daken
En Jozef tot Maria sprak:
"Maria, wat zullen wij maken?"

muziek: Maria.m4a

Stil nu, stil nu
Stil nu, stil nu,
maak nu geen gerucht
Stil nu, stil nu,
't ruist al door de lucht
Het wonder komt heel zachtjes aan
't Kerstkind wil naar binnen gaan
Stil nu, stil nu,
maak nu geen gerucht

muziek: Stil nu.m4a

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe bedekt met wat hooi

muziek: Er is een kindeke.m4a

Engelkens door 't luchtruim zwevend
Engelkens door 't luchtruim zwevend
Zongen zo blij, zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Glo-o-o-o-ria, in exelcis Deo
Glo-o-o-o-ria, in exelcis Deo

muziek: Engelkens.m4a.zip

De herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
En vonden het kindje daar

muziek: De herdertjes.m4a.zip

Nu sijt wellekome
Wijzen uit het Oosten
Uit zo verre land
Zij zochten onze Heere
Met offerand
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
Ter ere van het kindje dat alle ding behoudt
Kyrieleis

muziek: Wijzen uit het Oosten.m4a.zip

Hoe leit dit kindeke
Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe dat er zijn ledekens beven
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van kou
Na na na na na na, kindeke teer
Ei, zwijgt toch stil, sus sus
en krijt niet meer

muziek: Hoe leidt dit kindeke.m4a

Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Bethlehems stal
Hij der schepselen Heer
Hij der schepselen Heer

muziek: Stille nacht.m4a.zip

O dennenboom
O, dennenboom, o dennenboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon
O, dennenboom, o dennenboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon
Ik heb u laatst in 't bos zien staan
Toen zaten er geen kaarsjes aan
O, dennenboom, o dennenboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon

muziek: O dennenboom.m4a

Dank je wel klein ezeltje
Dank je wel klein ezeltje
Voor wat je hebt gedaan
Dank je wel dat jij er was
Om met hen mee te gaan
Dat jij Maria dragen wou
Dat jij haar hebt gebracht
Van Nazaret naar Betlehem
Door de donk’re nacht

Dank je wel klein ezeltje
Daar in die oude stal
Rust maar na die lange reis
Die ging door berg en dal
Bedankt dat jij toen mee wou gaan
Door regen en door kou
Bedankt voor al je zorgzaamheid

muziek: peuterkerst Dank Je Wel Klein Ezeltje.mp3