Prent en Pop is taal

prentpoptaal.jpg

Hoe kan een prentenboek nog aantrekkelijker worden gemaakt door middel van poppenspel zodat de taalvaardigheid van kleine of anderstalige kinderen daardoor wordt versterkt?
Poppentheater Peterselie heeft rondom dit onderwerp diverse workshops ontwikkeld.
De workshops beginnen allemaal met een kort theoretisch gedeelte en een uitleg bij een uitgebreide "tentoonstelling" met (simpel te maken) voorbeelden.
Dan maakt iedereen een eenvoudige pop en als afsluiting wordt met elkaar een verhaaltje of gedichtje opgevoerd met de poppen.
In overleg kan in combinatie hiermee ook gewerkt worden aan bijv. het omzetten van een speciaal boek (bijv. het prentenboek van het Jaar of een Boekenpretboek) naar poppenspel of aan het bespelen (en bespeelbaar maken) van de poppen die bij een prentenboek worden meegeleverd.
Hier kan alvast een werkboek worden gedownload.

Voor referenties:
Cornelia van Horn (Educatief Medewerker, Consultant Voorschools, Provinciaal Boekenpret-coordinator van Biblionet, Groningen)cursus8.jpg
theorie


prentpoptaal1.jpg

prentpoptaal2.jpg
SPW Zevenaar voorjaar 2004

eenden4.jpg

eenden2.jpg