Technische gegevens

led_par_set_1.1.jpg

Podium:
Geen of zeer laag podium.

Geluid:
Geluid wordt zelf meegenomen. Als er een goede geluidsinstallatie met headset is, wordt daar natuurlijk graag gebruik van gemaakt.

Licht :
In principe kunnen de voorstellingen bij daglicht/zaallicht gespeeld worden. Mooier is het, als de zaal verduisterd wordt.
Vaak wordt het begin van de voorstelling met zaallicht aan gespeeld, daarna geeft Peterselie aan wanneer het zaallicht gedimd kan worden. Er moet oogcontact mogelijk blijven.
Extra toneelverlichting wordt zelf meegenomen, maar als er belichtingsfaciliteiten zijn, is dit het schema dat voor de meeste voorstellingen van toepassing is:
- Speciaaltje op de presentatieruimte voor het decor.
- Bij spel achter de decor-tafel blijft de speler steeds onbelicht.
- Licht op het speelvlak van het decor (front totaaltje, kleur 152).
- Front blauw licht voor de nacht (kleur 183).
- Extra zijlichten.
Beginstand: alles op 70%, Peterselie geeft aan wanneer alles naar 100% mag (gelijktijdig met zaallicht dimmen).