Tips voor een prettige voorstelling

prettigevoorstelling.jpg

Een paar tips om er voor te zorgen dat voor uw kind, voor uzelf, maar ook voor anderen de voorstelling zo leuk mogelijk is!

 • Voor kleuters en zeker voor peuters is de aanwezigheid van een bekende volwassene erg fijn! Als u aan de zijkant gaat zitten, kunnen ze u ook zien. Dat geeft een veilig gevoel.
  Lege plekken in de zaal werken niet goed: vul de zaal dus zoveel mogelijk van voor naar achteren helemaal op.
 • Als er ouders worden uitgenodigd zijn deze natuurlijk verantwoordelijk voor het gedrag van hun koters. Maar mocht dit te wensen over laten, dan is de vertegenwoordiger van de organisatie (bijvoorbeeld bibliotheek, Kinderopvang of theater) degene die moet zorgen, dat de voorstelling hier zo min mogelijk onder te lijden heeft.
 • Poppentheater Peterselie geeft interactieve voorstellingen. Dit betekent dat uw kind mag reageren op de gebeurtenissen, zo lang het maar niet storend is voor anderen. Meestal maakt Peterselie wel duidelijk als dit het geval is, en dan is het natuurlijk plezierig, als u stilletjes corrigeert. Mocht het kind blijven storen, neem het dan op schoot. Mocht ook dit niet helpen, dan is weggaan de beste oplossing, zodat de rest van het publiek in ieder geval kan blijven genieten.
 • Poppentheater Peterselie geeft op deze site aan voor welke leeftijd de voorstelling geschikt is. Voor een kind dat te jong is (hoe slim het ook is) zal de voorstelling niet aansluiten bij zijn belevingswereld, zodat u hem (en anderen) er geen dienst mee bewijst. Uitleg geven tijdens de voorstelling kan erg storend zijn.
  Baby's neemt u dus niet mee (ook al zijn ze altijd zoet).
  Te oude kinderen zullen zich misschien gaan vervelen......
 • Voor het begin van de voorstelling zet u uw mobiele telefoon op "stil". Bij tweeten of SMS'en is uw aandacht niet bij de voorstelling: een slecht voorbeeld voor de kinderen. De concentratie van het kind wordt aanzienlijk verhoogd, als u als begeleider ook meeleeft.
 • Tijdens de voorstelling is alle aandacht gericht op het theater, en zijn er geen andere activiteiten in de zaal. Er wordt niet gegeten, gesnoept of gedronken (ook niet door de begeleiders!). Plassen mag natuurlijk wel, maar het is handig als dat voor de voorstelling ook even wordt geprobeerd.
 • Ook na afloop van de voorstelling wil Peterselie de illusie in stand houden. U werkt hieraan mee als u uw kind niet de gelegenheid geeft om uitgebreid achter de schermen te kijken.
 • Fotograferen of het maken van video-opnamen mag alleen na toestemming van Peterselie. Foto's worden tijdens de voorstelling alleen van achter het publiek genomen, om niemand af te leiden (Peterselie zelf is hier wel tegen bestand).
 • De duur van de voorstelling is afhankelijk van de reacties van de kinderen. Hierdoor kan een voorstelling soms 10 minuten langer of korter duren.